Dotacja

PROJEKT UE

IQ Wear SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt POPW.01.01.02-20-0108/21

Innowacyjny system bezpieczeństwa wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego do weryfikacji poprawnego ubioru oraz wykluczenia zachowań niebezpiecznych w branży budowlanej.

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Wartość​ projektu: 1 223 599.00 PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 069 200.00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 908 820.00 PLN

Cel projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa na placach budowy

W efekcie realizacji projektu zostanie stworzony oraz skomercjalizowany system kontroli bezpieczeństwa na placach budowy, z użyciem dedykowanego urządzenia montowanego przy kasku budowloanym.

Osiągnięty zostanie następujący wskaźnik rezultatu: Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – 1.

Skip to content