Formalności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą formularza kontaktowego na landing page firmy IQ WEAR jest:

Nazwa firmy: IQ WEAR
Numer NIP: 9662151978
Numer REGON: 389442512
Adres: ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg
Telefon: +48 535 818 121
Email: biuro@iqwear.pl

2. Cel i zakres zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane za pomocą formularza kontaktowego na landing page IQ WEAR są zbierane w celach:

Kontaktu z użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie,
Przesyłania informacji handlowych i promocyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez IQ WEAR (marketing bezpośredni),
Realizacji umów zawieranych z użytkownikiem,
Udzielania pomocy technicznej,
Archiwizacji danych dla celów bezpieczeństwa prawnego.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie:

Wyrażonej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku danych osobowych zbieranych w celach marketingu bezpośredniego,
Umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku danych osobowych zbieranych w celu realizacji umów,
Uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku danych osobowych zbieranych w celach kontaktowych, udzielania pomocy technicznej oraz archiwizacji danych dla celów bezpieczeństwa prawnego.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu:

Realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (np. dostawcom usług IT),
Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. organom państwowym),
Ochrony praw administratora (np. kancelariom prawnym).

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub z uzasadnionego interesu administratora.

6. Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie jego danych osobowych:

Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).

7. Sposób realizacji praw użytkownika

W celu realizacji swoich praw użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@iqwear.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

9. Pliki cookie

Landing page IQ WEAR może wykorzystywać pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania strony. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookie lub zablokować je w swojej przeglądarce internetowej.

10. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 2024-06-24. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przyszłości, o czym poinformuje użytkowników na swojej stronie internetowej.

Skip to content